Intakegesprek

Maandag 16 Juni 2003 heb ik het informatiegesprek over de CI gehad in het AZG.
Het CI-team van het AZG werkt samen met het Doveninstituut Guyot.
Ik zou mijn gesprek hebben met Francien Coster zij is coördinator bij het AZG (aanmelding) en met Annelies Hasper coördinator bij Guyot (revalidatie). Francien Coster was verhinderd waardoor ik het gesprek alleen met Annelies heb gehad.
Mijn vriendin An, die mij gaat ondersteunen als co-therapeut was ook bij het gesprek.
Tijdens het gesprek heb ik veel informatie over de CI gekregen. Het meeste was voor mij al bekend.
Ik heb nu ook de het implantaat en de processor in het echt gezien. Het idee dat het implantaat straks in mijn hoofd zit gaf mij toch wel even een raar gevoel.
Annelies vertelde er uitdrukkelijk bij dat zij geen garanties kunnen geven van de kwaliteit van horen met CI. Het horen met CI is voor iedereen verschillend. De ene persoon kan al redelijk goed horen met CI terwijl een ander veel problemen blijft houden.
Ze waarschuwde mij dat CI geen wondermiddel is. Je wordt met CI nooit horend maar blijft slechthorend. Ik voor mezelf had me dit al ingeprent maar ik wil het hier toch nog even aanhalen voor mensen die niets van CI weten en dus wel dachten dat je met CI prima gaat horen.
Daarna vertelde Annelies over het af te leggen traject. Allereerst krijg ik een aantal vooronderzoeken deze bestaan uit:

Als de vooronderzoeken afgerond zijn komt er een bijeenkomst van het CI-team. Dit team bestaat uit: NB: Het team is inmiddels gewijzigd qua samenstelling.

Als het team mij geschikt bevonden heeft voor een CI dan komt er een adviesgesprek met mij waarna het wachten wordt op de operatie.
Na de operatie duurt het ongeveer 6 weken alvorens de CI aangesloten wordt. Na de aansluiting begint het revalideren.
De eerste 3 weken is de revalidatie intern. Ik verblijf dan samen met mijn co-therapeute An, twee aaneengesloten dagen per week in een speciaal ingericht revalidatiehuis van Guyot. Op maandag en dinsdag is de revalidatie.
In Groningen probeert men om steeds twee mensen te implanteren. Je ligt dan in het ziekenhuis samen op een kamer en gaat samen revalideren. Dit om ervaringen, emoties etc met elkaar te kunnen delen. Na de interne revalidatie gaat de revalidatie verder bij een logopedist in de woonomgeving.
Dit is in grote lijnen de informatie over het CI-traject in het AZG. ( dit geldt dus niet voor andere implantatiecentra)
Ik kan nu natuurlijk niet meer wachten voor het zover is maar jammer genoeg kreeg ik tijdens het gesprek ook te horen dat de wachtlijst een jaar lang is.
De vooronderzoeken duren meestal 3-6 maanden. Een troost was dat Annelies dacht dat dit bij mij iets korter kan zijn omdat het Medische en Audiologische onderzoek bij mij waarschijnlijk overgeslagen kan worden omdat mijn laatste gegevens al bekend zijn in het AZG.
Maar dan nog moet ik nog ruim een jaar geduld hebben……..dat zal een zwaar jaar worden.
De volgende stap voor mij is nu het Psychologisch/Logopedisch onderzoek. Daarvoor krijg ik binnenkort een oproep, waarschijnlijk pas na de vakantieperiode.

Eind Juni 2003 is besloten gezien mijn huidige gezondheid, de CI-procedure voor mij te versnellen.
Ik heb sinds eind April 2003 ernstige evenwichtsklachten. Hierdoor ben ik erg duizelig, misselijk, snel braken, moe, concentratieproblemen. Ik heb ook weer last van dubbelzien waardoor mijn linkeroog afgeplakt moet worden.
Dit geeft enorm veel problemen in het dagelijks leven. Ik kan nog maar heel weinig en bovendien gaat het liplezen door dit alles erg moeizaam.
De bedoeling is nu om mijn rechter evenwichtsorgaan te verwijderen. Mijn KNO-arts wil mij echter niet twee keer opereren en vandaar dat er besloten is om deze operatie samen met de CI-operatie uit te voeren. Tijdens deze operatie wordt tevens de schroef van de BAHA verwijderd.
Alvorens de operatie plaats kan vinden moeten eerst de CI-onderzoeken achter de rug zijn.


Welkom Wat is een CI Vooronderzoeken Operatie Aansluiting

Revalidatie
1e en 2e dag
Revalidatie
3e en 4e dag
Revalidatie
5e en 6e dag
Verzekering Links

Logboek