Wat is een Cochleaire Implant.

Nu ik doof ben en geen baat meer heb bij mijn BAHA kom ik in aanmerking voor een Cochleaire Implant, kortweg CI genoemd.
Ik zal proberen om op een eenvoudige manier uit te leggen wat een CI is.
Een CI is een apparaat waarmee ernstig slechthorende of dove mensen weer iets kunnen horen. De CI bestaat uit een inwendig en uitwendig gedeelte.
Het inwendige gedeelte is het implantaat dat bestaat uit een elektrode met ontvanger. Dit wordt operatief in het schedelbot (rotsbeen) vlak achter het oor ge´mplanteerd. De elektrode wordt via het slakkenhuis naar de gehoorzenuw geleidt.
Het uitwendige gedeelte bestaat uit een microfoon, spraakprocessor en zender. Deze worden ongeveer 6 weken na de operatie op de ontvanger aangesloten. De microfoon vangt de geluiden op en stuurt deze naar de spraakprocessor.
De spraakprocessor zet de geluiden om in elektrische signalen en stuurt deze naar de zender. Via het implantaat en de elektrode komen deze signalen bij de gehoorzenuw terecht. Het is dus belangrijk dat de gehoorzenuw nog intact is.
Voor er tot plaatsing van een CI besloten wordt, worden er eerst verschillende onderzoeken gedaan om te zien of plaatsing mogelijk is. De onderzoeken bestaan uit een uitgebreid audiologisch onderzoek, psychologisch onderzoek, mri-scan etc.
Door de implantatie gaat eventueel restgehoor verloren en wordt het ge´mplanteerde oor helemaal doof, daarom wordt er meestal voor het slechtste oor gekozen.

De CI is bestemd voor mensen met een zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren.
Dit kunnen volwassenen maar ook oudere kinderen zijn. Voorwaarde is wel dat zij in het verleden hebben kunnen horen en een normale taal-en spraakontwikkeling doorgemaakt hebben. Bovendien moet er sprake zijn van een gehoorverlies van 90db en spraakverstaan minder dan 30%.
Ook jonge kinderen die ernstig slechthorend of doof geboren zijn komen in aanmerking voor CI. Bij deze kinderen is het belangrijk om de CI zo vroeg mogelijk (meestal tussen de 2 en 4 jaar) te implanteren.

Opmerking 25-11-2005:
Tegenwoordig komen ook volwassen mensen, die doof geboren zijn, in aanmerking voor een CI.
Er is uit onderzoek gebleken dat het extra geluid wat zij via de CI waarnemen van belang kan zijn voor hun funktioneren.
Bijvoorbeeld verkeerslawaai, deurbel, telefoongeluid, maar ook enige ondersteuning bij communicatie.
Zij zullen echter niet zo makkelijk tot spraakverstaan komen zoals mensen die op latere leeftijd doof geworden zijn.

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende implantcentra. Voor zover ik weet zijn dit de Academische Ziekenhuizen van: Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Groningen.

1. Het geluid wordt opgevangen door de microfoon aan de bovenkant van de spraakprocessor.
2. Geluid wordt bewerkt of gecodeerd door digitale signalen.
3. De signalen worden naar de zendspoel gezonden.
4. De zendspoel stuurt de signalen door de huid naar het implantaat (ontvanger/simulator), waar ze worden omgezet in elektrische signalen.
5. De signalen worden naar de elektrodebundel gezonden om de vezels van de gehoorzenuw in het slakkenhuis te prikkelen.
6. Via de vezels van de gehoorzenuw worden de signalen naar de gehoorcentra in de hersenen gestuurd, waar ze als geluid worden herkend.

Het inwendige implantaat.
Merk:Nucleus 24

Achter-het-oor processor
met microfoon en zender.
Merk:Nucleus Esprit 3G

In Groningen wordt met dit model CI gewerkt.
Het Nucleus 24 implantaat en de Nucleus Esprit 3G oorprocessor die hier te zien zijn, krijg ik straks dus ook.
Voor meer uitleg en info over de CI kun je terecht op de Nederlanstalige site van NewMedic, de leverancier van de Nucleus.


Revalidatie.

Ongeveer 6 weken na de operatie wordt de uitwendige apparatuur aangesloten, dit omdat eerst de wond goed genezen moet zijn.
Met de operatie en aansluiting van de uitwendige apparatuur ben je er nog niet.
Na de implantatie moet je namelijk opnieuw leren horen, dit houdt een intensieve revalidatie in. Je moet alle geluiden opnieuw gaan leren herkennen en ook moet de apparatuur regelmatig opnieuw afgesteld worden.
Hoe dit alles precies in zijn werk gaat en hoe ik het ga ervaren is nog de vraag.
Ik heb al veel van andere CI-gebruikers gehoord maar iedereen ervaart het op zijn eigen manier.
Ook is er veel verschil in horen met CI. De een kan meteen vrij goed horen en zelfs telefoneren terwijl een ander heel veel moeite blijft houden.

Mijn ervaringen.

Via mijn website wil ik jullie van mijn ervaringen op de hoogte houden. Voorlopig is het nog niet zover. Ik sta nog aan het begin van de hele procedure.
De eerste stap is inmiddels gezet en dat is de aanmelding (7 april 2003) bij het CI-team in mijn geval in het Academisch ziekenhuis van Groningen. Ver weg van mijn woonplaats maar ik wilde graag door mijn eigen arts geopereerd worden.


Welkom Intakegesprek Vooronderzoeken Operatie Aansluiting

Revalidatie
1e en 2e dag
Revalidatie
3e en 4e dag
Revalidatie
5e en 6e dag
Verzekering Links

Logboek