OVERGENOMEN VAN WEBSITE: WWW.KOMPAGNE.NL

Interactieve Hoortraining (IHT)
Uitgebreid programma voor zelfstandige hoortraining voor doven of zwaar slechthorenden.

 

     

Interactieve Hoortraining is een uitgebreid programma voor zelfstandige hoortraining door doven of zwaar slechthorenden.  Geluiden of spraak worden aangeboden in alledaagse scenario's, zoals een keuken of een kinderboerderij. De gebruiker oefent het (weer) koppelen van geluiden en/of gesproken woorden aan de betekenissen. IHT bevat de volgende 4 soorten oefeningen: verkenning, detectie, discriminatie en identificatie.

De begeleider kan een individuele oefengang voor leerlingen samenstellen. De leerling kan vervolgens in de instelling of thuis oefenen en testen. Daartoe bevat IHT een therapeuten- en een huiswerkprogramma.

Dit programma is ontwikkeld aan het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel (IvD).

 

 

De scenario's
IHT bevat de volgende scenario's: keuken, badkamer, boerderij, kinderverjaardag, station, woonkamer, werkplaats, winkelstraat en orkest. Deze worden weergegeven door een situatieplaat, waar tot 12-14 voorwerpen in getoond kunnen worden.
 

Het programma bevat van elk voorwerp het geluid en de gesproken naam in een mannen- een vrouwen- en een kinderstem.

De voorwerpen zijn geselecteerd op passendheid in de situatie en variatie in het auditieve materiaal (bijvoorbeeld hoge en lage geluiden, woorden met verschillend aantal lettergrepen en klemtoon). Er is uitgegaan van betekenisvolle geluiden, de opnamen zijn zoveel mogelijk in de situaties gemaakt.

 

 
Verkenning
Verkenning wordt gebruikt als introductie van de situatie en de bijbehorende voorwerpen. De leerling kan zelf de situatieplaat verkennen en alle geluiden hoorbaar maken.
 

Vrije verkenning: alle voorwerpen kunnen worden aangeklikt en beluisterd.

Gestuurde verkenning: in willekeurige volgorde worden alle voorwerpen getoond en kan de bijbehorende stem of geluid worden beluisterd.

Detectie
Bij detectie klikt de leerling op de geluidsknop, en krijgt dan wel of niet een geluid te horen. De leerling geeft vervolgens aan of het een geluid gehoord heeft of niet.

Detectie per object: bij de voorwerpen wordt het geluid soms wel soms niet gepresenteerd. Per voorwerp moet aangegeven worden of het gepresenteerd is of niet.

Detectie willekeurig: idem, maar vooraf is niet bekend welk geluid gepresenteerd wordt.

Discriminatie
In deze oefenvorm gaat het om het kunnen waarnemen van verschillen tussen twee geluiden. De leerling krijgt twee geluiden te horen. Na aanbieding van de geluiden moet worden aangegeven of de geluiden hetzelfde of verschillend waren.
 
Objectdiscriminatie: twee geluiden worden gepresenteerd. Aangegeven moet worden of deze hetzelfde of verschillend zijn.

Matchen van objecten: van een voorwerp wordt het geluid gepresenteerd (doelgeluid). Daarna worden twee of drie geluiden hoorbaar gemaakt en moet worden aangegeven welke van deze hetzelfde is als het doelgeluid.

Stemmendiscriminatie: een woord wordt twee keer uitgesproken. Wordt dit twee keer door dezelfde stem of door twee verschillende stemmen gedaan?

Matchen van stemmen: een woord wordt uitgesproken door een doelstem. Daarna door twee of drie verschillende stemmen. Welke stem is hetzelfde als de doelstem?

Identificatie
Bij identificatie worden één of meerdere geluiden hoorbaar gemaakt. De leerling klikt in de tekening de bedoelde voorwerpen aan.
 
Identificatie per object: bij een voorwerp wordt een geluid of woord gepresenteerd. Aangegeven moet worden of dit het juiste geluid is.

Identificatie willekeurig: er wordt een geluid gepresenteerd en het bijbehorende voorwerp moet aangeklikt worden.

Identificatie vast aantal geluiden: er worden 2 of 3 geluiden gepresenteerd en de bijbehorende voorwerpen moeten aangeklikt worden.

Identificatie vast aantal geluiden: er worden door elkaar 1,2 of 3 geluiden gepresenteerd en de leerling klikt de bijbehorende voorwerpen aan.

Twee werkvormen: oefenen en testen
Geluiden en oefeningen kunnen in de oefenmodus onbeperkt herhaald worden en na ieder antwoord volgt onmiddellijk feedback. In de testmodus worden alle voorwerpen maar een beperkt aantal keren aangeboden. Er wordt pas feedback gegeven als de hele test doorlopen is. Tijdens het uitvoeren van de test kunnen de behaalde score, het aantal malen dat een test is uitgevoerd, de benodigde tijdsduur voor de gehele test en de goed en foute antwoorden geregistreerd worden.

Een individuele oefengang
IHT is met name bedoeld voor zelfstandige training. De begeleider stelt daartoe steeds een takenpakket samen.

 

Therapeuten- en huiswerkprogramma
De hoortraining wordt begeleid door een logopedist/leerkracht. Deze stelt in het therapeutendeel een takenpakket samen dat aansluit bij de hoorcapaciteiten van de leerling. Dit pakket bestaat uit een aantal oefeningen en situaties.
 

Het takenpakket wordt op diskette opgeslagen en meegegeven aan de leerling. De leerling heeft om thuis te oefenen het huiswerkprogramma nodig. De leerling kan dan zelfstandig de oefeningen op de diskette uitvoeren. De resultaten worden automatisch bijgehouden en kunnen ingelezen worden in de leerlingenregistratie.

In de therapeutenversie zijn alle onderdelen van het programma toegankelijk: naast het samenstellen en doen van oefeningen zijn ook alle administratieonderdelen toegankelijk. Deze versie wordt daarom ook wel de standaardversie met administratiemodule genoemd. 

Naast bovengenoemde versies van IHT is er ook nog een standaardversie beschikbaar. Met de standaardversie kunt u alleen oefeningen samenstellen en uitvoeren. U heeft geen toegang tot de therapeutenadministratie, de leerlingenadministratie en het resultatenbeheer en u kunt geen huiswerkdiskettes maken en inlezen. Het is met deze versie dus slechts mogelijk om achter uw eigen pc met de leerling te oefenen. Daarbij worden aan het einde van de oefening de resultaten wel getoond, maar niet opgeslagen.

Ontwikkeling
Interactieve Hoortraining is ontwikkeld aan het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel. De ontwikkelingen begonnen in 1991, vanuit vragen om oefenmateriaal voor zelfstandige hoortraining. Een belangrijke doelgroep is de groep mensen die een cochleair implant hebben gekregen. Interactieve Hoortraining heeft voor veel mensen een belangrijke bijdrage geleverd bij het (weer) leren herkennen van geluiden en gesproken woorden.

Systeemeisen

  • 486 processor
  • Windows 3.x, '95 of '98
  • 4 MB RAM
  • afhankelijk van de gekozen setup 4,5 tot 50 Mb vrije ruimte op de harde schijf
  • VGA kleurenmonitor
  • 16-bits geluidskaart
  • goede boxen / koptelefoon

Let op: IHT draait niet onder de nieuwere Windows versies ME/2000/XP.

www.rdgkompagne.nl

OVERGENOMEN VAN WEBSITE: WWW.KOMPAGNE.NL

TERUG NAAR REVALIDATIE VERSLAG CONNY