~~~~ Verzekering en Vergoeding ~~~~

Verzekering

U kunt uw hoortoestel of hoorhulpmiddel verzekeren tegen diefstal of verlies.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of deze een nieuw toestel vergoedt bij verlies of diefstal. Vraag ook onder welke voorwaarden vergoedingen plaatsvinden. In sommige gevallen zou uw hoortoestel onder de inboedelverzekering kunnen vallen. Uw verzekeraar kan u hierover informeren. Heeft u een hoortoestel in bruikleen gekregen? Dan is dit waarschijnlijk verzekerd via uw audicien of valt het onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Voor alle verzekeringen geldt: de schade of het verlies mag niet aan uzelf te wijten zijn.

Verzekering afsluiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw hoorhulpmiddel te verzekeren:

Let op! Hoorhulpmiddelen die u per ongeluk ergens laat liggen vallen niet onder de verlies-, en diefstalverzekering, omdat dan sprake is van nalatigheid.

Verlies en diefstal

Verlies of diefstal van uw hoortoestel moet u melden bij de organisatie waar het toestel verzekerd is. Soms moet u aangifte doen bij de politie en een kopie van de aangifte naar uw verzekeraar sturen. Als uw toestel niet bij uw zorgverzekeraar verzekerd is, zal de feitelijke verzekeraar vaak om een verklaring van uw zorgverzekeraar vragen. Tot slot is het altijd verstandig om een brief toe te voegen waarin u zelf beschrijft wat er precies gebeurd is.

Vakantie

Het kan raadzaam zijn uw hoortoestel tijdens vakanties extra te verzekeren; lees de voorwaarden van uw hoortoestelverzekering (of uw zorgverzekeraar) hierop na. Soms valt een hoortoestel onder de ‘waardevolle artikelen’ van uw reisverzekering. Let dan goed op of verlies of diefstal voldoende gedekt wordt. Het kan ook nodig zijn om uw hoortoestel apart te verzekeren als u op reis gaat. Reisverzekeringen verschillen in hun beleid en voorwaarden; laat u goed informeren.

Iets over mezelf. | Wat is een BAHA. | De Operatie. | Eindelijk Zover. | BAHA bij Kinderen. | Nieuws. | Reacties. | 
Verhalen van andere BAHA gebruikers. | Links. |